sky dancer 90s toy

ekseriyetle insan sky dancer 90s toy suretinde tasarlanan ve yol kenarlarında sky dancer 90s toy bulunan çeşitli hizmet Fly tüp alt kısımdan hava verilerek 5 ile 15 m. arasındaki sky dancer 90s toy balon reklam unsurlarını oluşturmaktadır. Açılış ve her çeşitli etkinliklerde sky dancer 90s toy dans ederek dikkat çeker ve şahısların orada bir yenilik değişiklik olduğunu göstermeye yarar. Dans eden adam olarak da isimlendirilen, Elektrikli sky dancer 90s toy hava pompası ile devamlı hava verilerek fasıla ara hava verilmesi kesilerek havanın inmesi yardımı ile dans ediyor